Jutharat685's Blog

Advertisements

ความเชื่อเกี่ยวกับสุภาพสตรีกับภาวะประจำเดือนอีกเรื่องหนึ่งก็น่าสนใจ เขาว่ากันว่าผู้ที่เป็นรอบเดือนห้ามข้ามพืชผัก โดยเฉพาะที่ปลูกอยู่ในแปลงสวนครัวหรือเรือกสวนไร่นาต่างๆ เพราะจะทำให้พืชผักนั้นตายเพียบ ความเชื่อนี้มาจากไหน และความจริงคืออะไรแน่ Read the rest of this entry »

มีกลิ่นธูป หมายถึงวิญญาณ

      ในยามวิกาลเสียงเงียบสงัด เมื่อใดได้กลิ่นธูปลอยมา โดยที่ไม่มีใครจุดธูปใน

บริเวณนั้นๆ เลย คนโบราณเชื่อกันว่า เป็นวิญญาณของญาติสนิทภายในครอบครัวมาหา

จะเป็นเพราะคิดถึง ห่วงใยกันหรือด้วยเหตุใดก็ตาม ท่านให้คนที่ได้กลิ่นธูปนั้น จุดธูป 1

ดอก Read the rest of this entry »

 

ความรัก คือ ฤดูการที่จะต้องเปลี่ยนไปเมื่อถึงเวลาของมันความรัก คือ สัจธรรม สื่งที่แน่นอนคือ ความไม่แน่นอนความรัก คือ ประจุไฟฟ้าคนละขั้วที่วิ่งเข้าหากัน Read the rest of this entry »

น.ส.จุฑารัตน์  สั้นเต้ง  ม.5/1  เลขที่ 30 อยู่ร.รสิเกาประชาผดุงวิทย์
เกิดวันที่ 20/04/2536
คติพจน์ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด